ĐIỀU TRỊ BỆNH NỘI KHOA

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: ĐIỀU TRỊ BỆNH NỘI KHOA
  • Mã ISBN: 978-604-66-4203-9
  • Tác giả: TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH – BỘ MÔN NỘI TỔNG QUÁT Chủ biên: TS.BSCK2. TRẦN THỊ KHÁNH TƯỜNG
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Trần Thúy Hồng
  • Đối tác liên kết: BỘ MÔN NỘI TỔNG QUÁT, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch- số 02 Dương Quang Trung, P.12, Q.10 – TP.HCM
  • Nơi in: CTCP thương mại in Nhật Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/05/2020

Thông tin về sách: ĐIỀU TRỊ BỆNH NỘI KHOA

Về tác giả: TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH – BỘ MÔN NỘI TỔNG QUÁT Chủ biên: TS.BSCK2. TRẦN THỊ KHÁNH TƯỜNG

Tìm mua sách nếu có bán: