Dinh Dưỡng – Chìa Khóa Vàng Cho Sức Khỏe – Nutrition for Life

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Dinh Dưỡng – Chìa Khóa Vàng Cho Sức Khỏe – Nutrition for Life
  • Mã ISBN: 978-604-56-6885-6
  • Tác giả: Lisa Hark, Ph.D. & Dr. Darwin Deen
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Bình Phương
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (Địa chỉ: 11H Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM)
  • Nơi in: Cty CP in Scitech
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/10/2019

Thông tin về sách: Dinh Dưỡng – Chìa Khóa Vàng Cho Sức Khỏe – Nutrition for Life

Về tác giả: Lisa Hark, Ph.D. & Dr. Darwin Deen

Tìm mua sách nếu có bán: