Đỉnh núi tuyết tập 3: Người mẹ hiền – The white peak Vol 3: A kind mother

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đỉnh núi tuyết tập 3: Người mẹ hiền – The white peak Vol 3: A kind mother
  • Mã ISBN: 978-604-61-6230-8
  • Tác giả: Thích Chân Quang
  • Nhà xuất bản: Tôn giáo
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy
  • Đối tác liên kết: Ông Võ Chí Công, Công ty Văn hóa Pháp Quang, 28 Hoàng Diệu, P10, Q Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh 02838462646
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/03/2020

Thông tin về sách: Đỉnh núi tuyết tập 3: Người mẹ hiền – The white peak Vol 3: A kind mother

Về tác giả: Thích Chân Quang

Tìm mua sách nếu có bán: