DNA: Hành trình khám phá cấu trúc chuỗi xoắn kép

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: DNA: Hành trình khám phá cấu trúc chuỗi xoắn kép
  • Mã ISBN: 978-604-88-8738-4
  • Tác giả: James D. Watson
  • Nhà xuất bản: Dân trí
  • Biên tập viên: Trần Thị Phương Đông
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sách Omega Việt Nam – Tầng 5 số 14 Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
  • Nơi in: Công ty CP in và TM Quốc Duy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: DNA: Hành trình khám phá cấu trúc chuỗi xoắn kép

Về tác giả: James D. Watson

Tìm mua sách nếu có bán: