Đóa hoa đồng thoại – (Giải thưởng sáng tác truyện đồng thoại JXTG x MOGU lần thứ 1)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đóa hoa đồng thoại – (Giải thưởng sáng tác truyện đồng thoại JXTG x MOGU lần thứ 1)
  • Mã ISBN: 978-604-77-7015-1
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Ngô Thị Hương Sen
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH More Production Việt Nam – Số 163 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, HN
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in và thương mại TTXVN – Vinadataxa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Đóa hoa đồng thoại – (Giải thưởng sáng tác truyện đồng thoại JXTG x MOGU lần thứ 1)

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: