Độc tố và các hợp chất thứ cấp từ vi khuẩn lam

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Độc tố và các hợp chất thứ cấp từ vi khuẩn lam
  • Mã ISBN: 978-604-913-982-6
  • Tác giả: Phạm Thanh Lưu
  • Nhà xuất bản: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
  • Biên tập viên: Nguyễn Văn Vĩnh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty An Tạo
  • Ngày nộp lưu chiểu: 28/05/2020

Thông tin về sách: Độc tố và các hợp chất thứ cấp từ vi khuẩn lam

Về tác giả: Phạm Thanh Lưu

Tìm mua sách nếu có bán: