Đọc văn sành như giáo sư Văn- Bí kíp giúp bạn đọc sách ngang tầm chuyên gia, nhưng… vui hơn!

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đọc văn sành như giáo sư Văn- Bí kíp giúp bạn đọc sách ngang tầm chuyên gia, nhưng… vui hơn!
  • Mã ISBN: 978-604-9868-86-3
  • Tác giả: Thomas C. Foster
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Nguyễn Thu Hà
  • Đối tác liên kết: Công ty CpVH và TT Nhã Nam,59 Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Nơi in: Cty CP In Viễn Đông
  • Ngày nộp lưu chiểu: 08/01/2020

Thông tin về sách: Đọc văn sành như giáo sư Văn- Bí kíp giúp bạn đọc sách ngang tầm chuyên gia, nhưng… vui hơn!

Về tác giả: Thomas C. Foster

Tìm mua sách nếu có bán: