Đội du kích Ba Tơ – Kỷ yếu và Biên niên sự kiện

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đội du kích Ba Tơ – Kỷ yếu và Biên niên sự kiện
  • Mã ISBN: 978-604-80-4341-4
  • Tác giả: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi
  • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
  • Biên tập viên: Nguyễn Tiến Sỹ
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in hải Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/03/2020

Thông tin về sách: Đội du kích Ba Tơ – Kỷ yếu và Biên niên sự kiện

Về tác giả: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Tìm mua sách nếu có bán: