Đời ngắn đừng khóc hãy tô son

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đời ngắn đừng khóc hãy tô son
  • Mã ISBN: 978-604-9855-84-9
  • Tác giả: Gari
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Ngụy Nguyên Hà
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Văn hóa Truyền Thông Sống, 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP In và Truyền thông VN
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/10/2019

Thông tin về sách: Đời ngắn đừng khóc hãy tô son

Về tác giả: Gari

Tìm mua sách nếu có bán: