Đội quân Doraemon Đặc biệt Tập 12

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đội quân Doraemon Đặc biệt Tập 12
  • Mã ISBN: 978-604-2-16923-3
  • Tác giả: Fujiko F Fujio, Masaru Miyazaki, Yukihiro Mitani
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Vân Hạnh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty Cp in Scitech
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/06/2020

Thông tin về sách: Đội quân Doraemon Đặc biệt Tập 12

Về tác giả: Fujiko F Fujio, Masaru Miyazaki, Yukihiro Mitani

Tìm mua sách nếu có bán: