Đội quân nhí nhố – Tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đội quân nhí nhố – Tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-2-18321-5
  • Tác giả: CHOI Sang, PARK In-seo
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Đặng Cao Cường
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty Lê quang lộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 07/07/2020

Thông tin về sách: Đội quân nhí nhố – Tập 2

Về tác giả: CHOI Sang, PARK In-seo

Tìm mua sách nếu có bán: