Đối thoại với Nhậm Chính Phi (01-2019)-(05-2019)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đối thoại với Nhậm Chính Phi (01-2019)-(05-2019)
  • Mã ISBN: 978-604-9875-25-0
  • Tác giả: Công ty TNHH Công nghệ Huawei
  • Nhà xuất bản: Bách khoa Hà Nội
  • Biên tập viên: Đỗ Thanh Thùy; Nguyễn Thị Thu
  • Đối tác liên kết: Công ty cổ phần in ấn và quảng cáo VIACOM
  • Nơi in: Cty CP Công nghệ & Truyền thông Viacom
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Đối thoại với Nhậm Chính Phi (01-2019)-(05-2019)

Về tác giả: Công ty TNHH Công nghệ Huawei

Tìm mua sách nếu có bán: