Dọn nhà, dọn cửa, gột rửa trái tim

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Dọn nhà, dọn cửa, gột rửa trái tim
  • Mã ISBN: 978-604-9865-16-9
  • Tác giả: Tác giả: Shoukei Matsumoto– Minh họa: Kikue Tamura
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Lê Thị Hằng
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Sách Thái Hà – 119 C5 Tô Hiệu, Nghĩa Tân, Cầu Giấy – HN
  • Nơi in: Cty TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/10/2019

Thông tin về sách: Dọn nhà, dọn cửa, gột rửa trái tim

Về tác giả: Tác giả: Shoukei Matsumoto– Minh họa: Kikue Tamura

Tìm mua sách nếu có bán: