Động lực học bay tên lửa (Dùng cho đào tạo kỹ sư quân sự chuyên ngành thiết kế chế tạo tên lửa)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Động lực học bay tên lửa (Dùng cho đào tạo kỹ sư quân sự chuyên ngành thiết kế chế tạo tên lửa)
  • Mã ISBN: 978-604-51-5465-6
  • Tác giả: Bộ Quốc phòng – Học viện Kỹ thuật quân sự
  • Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
  • Biên tập viên: Vũ Tuấn Hưng
  • Đối tác liên kết: Học viện Kỹ thuật quân sự, 236 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • Nơi in: Xưởng in Học viện Kỹ thuật Quân sự
  • Ngày nộp lưu chiểu: 28/02/2020

Thông tin về sách: Động lực học bay tên lửa (Dùng cho đào tạo kỹ sư quân sự chuyên ngành thiết kế chế tạo tên lửa)

Về tác giả: Bộ Quốc phòng – Học viện Kỹ thuật quân sự

Tìm mua sách nếu có bán: