Đông Nam Á – Những điều tuyệt vời bạn chưa biết! Thái Lan – Kỳ diệu Thái Lan (boxtext: Dành cho trẻ em từ 6-15 tuổi)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đông Nam Á – Những điều tuyệt vời bạn chưa biết! Thái Lan – Kỳ diệu Thái Lan (boxtext: Dành cho trẻ em từ 6-15 tuổi)
  • Mã ISBN: 978-604-55-3827-2
  • Tác giả: Tác giả: Pattamaporn Kamtoh Minh họa: Kulnatee Tuntipitsanu
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Dung
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH TM&DV Văn hóa Đinh Tị; Đ/C: Tổ 9 Sân Bay, P.Long Biên, Q.Long Biên, Hà Nội
  • Nơi in: CTCP in và TM Quốc Duy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/10/2019

Thông tin về sách: Đông Nam Á – Những điều tuyệt vời bạn chưa biết! Thái Lan – Kỳ diệu Thái Lan (boxtext: Dành cho trẻ em từ 6-15 tuổi)

Về tác giả: Tác giả: Pattamaporn Kamtoh Minh họa: Kulnatee Tuntipitsanu

Tìm mua sách nếu có bán: