Đông Y Đông Dược – Chữa bệnh phòng bệnh Tâm – Tỳ- Phế- Thận- Can

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đông Y Đông Dược – Chữa bệnh phòng bệnh Tâm – Tỳ- Phế- Thận- Can
  • Mã ISBN: 978-604-66-3876-6
  • Tác giả: Bác sĩ CK II – Đỗ Hữu Định- Thầy thuốc ưu tú
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Tô Đình Quỳ
  • Đối tác liên kết: Bác sĩ CK II – Đỗ Hữu Định; 181 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM
  • Nơi in: CT TNHH itaxa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/12/2019

Thông tin về sách: Đông Y Đông Dược – Chữa bệnh phòng bệnh Tâm – Tỳ- Phế- Thận- Can

Về tác giả: Bác sĩ CK II – Đỗ Hữu Định- Thầy thuốc ưu tú

Tìm mua sách nếu có bán: