Doraemon Bóng chày – Truyền kì về bóng chày siêu cấp Tập 9

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Doraemon Bóng chày – Truyền kì về bóng chày siêu cấp Tập 9
  • Mã ISBN: 978-604-2-16989-9
  • Tác giả: Fujiko F Fujio, Mugiwara Shintaro
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Vân Hạnh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty Cp in Scitech
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/06/2020

Thông tin về sách: Doraemon Bóng chày – Truyền kì về bóng chày siêu cấp Tập 9

Về tác giả: Fujiko F Fujio, Mugiwara Shintaro

Tìm mua sách nếu có bán: