Doraemon – Chú mèo máy đến từ tương lai Tập 21

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Doraemon – Chú mèo máy đến từ tương lai Tập 21
  • Mã ISBN: 978-604-2-16423-8
  • Tác giả: Fujiko F Fujio
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Vân Hạnh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty Quân đội 2
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/05/2020

Thông tin về sách: Doraemon – Chú mèo máy đến từ tương lai Tập 21

Về tác giả: Fujiko F Fujio

Tìm mua sách nếu có bán: