Doraemon – Chú mèo máy đến từ tương lai Tập 27

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Doraemon – Chú mèo máy đến từ tương lai Tập 27
  • Mã ISBN: 978-604-2-12875-9
  • Tác giả: Fujiko F Fujio
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Vân Hạnh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH In&TMDV Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 28/10/2019

Thông tin về sách: Doraemon – Chú mèo máy đến từ tương lai Tập 27

Về tác giả: Fujiko F Fujio

Tìm mua sách nếu có bán: