Doraemon – Chú mèo máy đến từ tương lai Tập 30

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Doraemon – Chú mèo máy đến từ tương lai Tập 30
  • Mã ISBN: 978-604-2-16432-0
  • Tác giả: Fujiko F Fujio
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Vân Hạnh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty quân đội 2
  • Ngày nộp lưu chiểu: 03/04/2020

Thông tin về sách: Doraemon – Chú mèo máy đến từ tương lai Tập 30

Về tác giả: Fujiko F Fujio

Tìm mua sách nếu có bán: