Doraemon – Chú mèo máy đến từ tương lai Tập 34

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Doraemon – Chú mèo máy đến từ tương lai Tập 34
  • Mã ISBN: 978-604-2-16436-8
  • Tác giả: Fujiko F Fujio
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Vân Hạnh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty quân đội 2
  • Ngày nộp lưu chiểu: 01/06/2020

Thông tin về sách: Doraemon – Chú mèo máy đến từ tương lai Tập 34

Về tác giả: Fujiko F Fujio

Tìm mua sách nếu có bán: