Doraemon Hoạt hình màu: Nobita và Viện bảo tàng bảo bối

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Doraemon Hoạt hình màu: Nobita và Viện bảo tàng bảo bối
  • Mã ISBN: 978-604-2-17051-2
  • Tác giả: Fujiko F Fujio
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Vân Hạnh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in và Văn hóa Phẩm Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/03/2020

Thông tin về sách: Doraemon Hoạt hình màu: Nobita và Viện bảo tàng bảo bối

Về tác giả: Fujiko F Fujio

Tìm mua sách nếu có bán: