Doraemon Tập 6: Nobita và cuộc chiến vũ trụ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Doraemon Tập 6: Nobita và cuộc chiến vũ trụ
  • Mã ISBN: 978-604-2-16453-5
  • Tác giả: Fujiko F Fujio
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Vân Hạnh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in và DV thương mại Phúc An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 28/05/2020

Thông tin về sách: Doraemon Tập 6: Nobita và cuộc chiến vũ trụ

Về tác giả: Fujiko F Fujio

Tìm mua sách nếu có bán: