Doraemon Tập 8: Nobita và hiệp sĩ rồng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Doraemon Tập 8: Nobita và hiệp sĩ rồng
  • Mã ISBN: 978-604-2-16455-9
  • Tác giả: Fujiko F Fujio
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Vân Hạnh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in và DVTM Phúc An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Doraemon Tập 8: Nobita và hiệp sĩ rồng

Về tác giả: Fujiko F Fujio

Tìm mua sách nếu có bán: