Doraemon thế giới khoa học – Thế giới robot

Thông tin xuất bản

Thông tin về sách: Doraemon thế giới khoa học – Thế giới robot

Về tác giả: BẢO TÀNG KHOA HỌC TƯƠNG LAI NHẬT BẢN Biên soạn: SHOGAKUKAN Người dịch: Trần Quang Thanh, Tranh truyện: FUJIKO F FUJIO; Giám sát • Chỉ đạo: Fujiko Pro

Tìm mua sách nếu có bán: