Doraemon Tranh truyện màu – Nobita và truyền thuyết Vua Mặt Trời Tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Doraemon Tranh truyện màu – Nobita và truyền thuyết Vua Mặt Trời Tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-2-16937-0
  • Tác giả: Fujiko F Fujio
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Vân Hạnh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty Quân đội 2
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/07/2020

Thông tin về sách: Doraemon Tranh truyện màu – Nobita và truyền thuyết Vua Mặt Trời Tập 1

Về tác giả: Fujiko F Fujio

Tìm mua sách nếu có bán: