Doraemon Tuyển tập tranh truyện màu Tập 4

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Doraemon Tuyển tập tranh truyện màu Tập 4
  • Mã ISBN: 978-604-2-16481-8
  • Tác giả: Fujiko F Fujio
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Vân Hạnh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in và văn hóa phẩm HN
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/06/2020

Thông tin về sách: Doraemon Tuyển tập tranh truyện màu Tập 4

Về tác giả: Fujiko F Fujio

Tìm mua sách nếu có bán: