Đột Phá tiếng Anh điểm 9+ Bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 10 – Có đáp án

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đột Phá tiếng Anh điểm 9+ Bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 10 – Có đáp án
  • Mã ISBN: 978-604-9876-81-3
  • Tác giả: Bùi Văn Vinh (Chủ biên) – Quỳnh Thơm
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Phan Hải Như
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hoá Minh Tân – Nhà sách Minh Thắng. 808 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH Văn hóa Minh Tân – NS Minh Thắng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/12/2019

Thông tin về sách: Đột Phá tiếng Anh điểm 9+ Bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 10 – Có đáp án

Về tác giả: Bùi Văn Vinh (Chủ biên) – Quỳnh Thơm

Tìm mua sách nếu có bán: