Đốt trúc

dot truc 5ecfc4df4f6b9
” Cơ hội làm giàu đã đến, ….Hãy cố mà làm giầu, làm giầu cho mình và làm giầu cho đời, làm giầu cho dân cho nước.”Với số vốn này con trai ông đã thực hiện được lời dặn của bố, anh là người mở ngân hàng cổ phần tư nhân đầu tiên ở Việt Nam.

Nhìn cuốn Đốt Trúc trên giá sách kể cả tên và bìa sách không gây chú ý nhiều cho bạn. Đọc một vài trang bạn như bị cuốn vào dòng đời của nhân vật chính, một con người tài năng, nhiệt huyết, một người có tầm nhìn xa trông rộng, có cái nhìn bao quát và đặc biệt có tấm lòng thực sự bao dung.

Vào những năm 1989-1990, năm mà đất nước còn rất nhiều khó khăn,ông đã trao cho con trai mình 60 nghìn đôla với lời dặn:” Cơ hội làm giàu đã đến, ….Hãy cố mà làm giầu, làm giầu cho mình và làm giầu cho đời, làm giầu cho dân cho nước.”Với số vốn này con trai ông đã thực hiện được lời dặn của bố, anh là người mở ngân hàng cổ phần tư nhân đầu tiên ở Việt Nam.

1 đánh giá cho Đốt trúc

  1. Hữu Ngọc Nguyễn

    Một thời duy ấu trĩ, bất chấp quy luật kinh tế. Nhưng làm chính trị thì phải đạp lên nhau, phải dìm nhau xuống mà. Hôm qua là đồng chí cùng chí hướng, hy sinh tất cả tiền tài sự nghiệp, gia đình cho lý tưởng. Hòa bình rồi, hết ngoại xâm rồi, có chức có quyền rồi nếu không cùng quan điểm mời đồng chí vào tù. Khi ân hận, nghĩ lại thời ấu trĩ để vớt vát cho đồng chí mình một thời thì … Thôi thì cây Trúc vốn gióng đã thẳng, khi cháy thành than thì nó vần thẳng. Bản chất mà.


Đốt trúc