Dragon Ball – 7 viên ngọc rồng Tập 29: Goku đại thất bại

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Dragon Ball – 7 viên ngọc rồng Tập 29: Goku đại thất bại
  • Mã ISBN: 978-604-2-13240-4
  • Tác giả: Akira Toriyama
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thu Trang
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in và DVTM Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/12/2019

Thông tin về sách: Dragon Ball – 7 viên ngọc rồng Tập 29: Goku đại thất bại

Về tác giả: Akira Toriyama

Tìm mua sách nếu có bán: