Dragon Ball Full Color – Phần một: Thời niên thiếu của Son Goku – Tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Dragon Ball Full Color – Phần một: Thời niên thiếu của Son Goku – Tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-2-18308-6
  • Tác giả: Akira Toriyama
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thu Trang
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Phúc An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 08/06/2020

Thông tin về sách: Dragon Ball Full Color – Phần một: Thời niên thiếu của Son Goku – Tập 1

Về tác giả: Akira Toriyama

Tìm mua sách nếu có bán: