Dự án Phượng Hoàng (Câu chuyện về DevOps và chìa khóa thành công cho mọi doanh nghiệp công nghệ)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Dự án Phượng Hoàng (Câu chuyện về DevOps và chìa khóa thành công cho mọi doanh nghiệp công nghệ)
  • Mã ISBN: 978-604-9945-19-9
  • Tác giả: Gene Kim, George Spafford, Kevin Behr
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Bùi Thị Phương Thúy
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sách Alpha, số 11A ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TCP in và Truyền thông Hợp Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/05/2020

Thông tin về sách: Dự án Phượng Hoàng (Câu chuyện về DevOps và chìa khóa thành công cho mọi doanh nghiệp công nghệ)

Về tác giả: Gene Kim, George Spafford, Kevin Behr

Tìm mua sách nếu có bán: