Dự án tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam – Tài liệu đào tạo về gạch không nung. Môđun 4 – Công nghệ sản xuất gạch không nung

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Dự án tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam – Tài liệu đào tạo về gạch không nung. Môđun 4 – Công nghệ sản xuất gạch không nung
  • Mã ISBN: 978-604-82-2963-4
  • Tác giả: Bộ Khoa học và Công nghệ – Bộ Xây dựng – Quỹ Môi trường toàn cầu – Chương trình phát triển Liên Hiệp quốc – Vũ Hải Nam (Chủ trì biên soạn), Lương Đức Long (Hiệu đính)
  • Nhà xuất bản: Xây dựng
  • Biên tập viên: Tạ Hải Phong
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Xưởng in NXB Xây dựng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/12/2019

Thông tin về sách: Dự án tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam – Tài liệu đào tạo về gạch không nung. Môđun 4 – Công nghệ sản xuất gạch không nung

Về tác giả: Bộ Khoa học và Công nghệ – Bộ Xây dựng – Quỹ Môi trường toàn cầu – Chương trình phát triển Liên Hiệp quốc – Vũ Hải Nam (Chủ trì biên soạn), Lương Đức Long (Hiệu đính)

Tìm mua sách nếu có bán: