Đùa chơi mặt nạ (Thơ)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Đùa chơi mặt nạ (Thơ)
  • Mã ISBN: 978-604-977-583-3
  • Tác giả: Vũ Xuân Hoát
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Đỗ Văn Hàn (Đỗ Hàn)
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Đùa chơi mặt nạ (Thơ)

Về tác giả: Vũ Xuân Hoát

Tìm mua sách nếu có bán: