Dũng sĩ Hesman – Những kẻ giả dạng (tập 12)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Dũng sĩ Hesman – Những kẻ giả dạng (tập 12)
  • Mã ISBN: 978-604-9863-23-3
  • Tác giả: Hùng Lân
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Dinh
  • Đối tác liên kết: Công ty Cp MTV Hà Nội (Hanoibooks), Số 8/88B, ngõ 49, Thúy Lĩnh, Hoàng Mai, Hà Nội.
  • Nơi in: Cty TNHH Trần Công
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/10/2019

Thông tin về sách: Dũng sĩ Hesman – Những kẻ giả dạng (tập 12)

Về tác giả: Hùng Lân

Tìm mua sách nếu có bán: