Dứt điểm công việc – Just get it done – Loại bỏ thói quen trì hoãn, nâng cao khả năng tập trung, chủ động hành động và giải quyết vấn đề

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Dứt điểm công việc – Just get it done – Loại bỏ thói quen trì hoãn, nâng cao khả năng tập trung, chủ động hành động và giải quyết vấn đề
  • Mã ISBN: 978-604-86-8633-8
  • Tác giả: Som Bathla
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Phương Mai
  • Đối tác liên kết: Công ty CP VH Văn Lang, 06 Nguyễn Trung Trực, Phường 05, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
  • Nơi in: Xưởng in Cty CP Văn hóa Văn Lang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/02/2020

Thông tin về sách: Dứt điểm công việc – Just get it done – Loại bỏ thói quen trì hoãn, nâng cao khả năng tập trung, chủ động hành động và giải quyết vấn đề

Về tác giả: Som Bathla

Tìm mua sách nếu có bán: