Ehon tương tác Dành cho độ tuổi 0-1, 1-3 Xe buýt vù vù

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Ehon tương tác Dành cho độ tuổi 0-1, 1-3 Xe buýt vù vù
  • Mã ISBN: 978-604-56-6465-0
  • Tác giả: Hiroyuki Arai
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ
  • Biên tập viên: Ngô Thị Thu Ngần
  • Đối tác liên kết: Công ty cổ phần Muki Việt Nam – Tủ sách Gia Đình nhỏ, Số nhà B4-25, ngõ 57 đường Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình,n Hà Nội.
  • Nơi in: Cty TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/12/2019

Thông tin về sách: Ehon tương tác Dành cho độ tuổi 0-1, 1-3 Xe buýt vù vù

Về tác giả: Hiroyuki Arai

Tìm mua sách nếu có bán: