Em hoc – Em nghĩ – Em làm (Sản phẩm của học sinh Gateway năm học 2018 -2019)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Em hoc – Em nghĩ – Em làm (Sản phẩm của học sinh Gateway năm học 2018 -2019)
  • Mã ISBN: 978-604-9850-63-9
  • Tác giả: Trường Phổ thông liên cấp Gateway
  • Nhà xuất bản: Tri thức
  • Biên tập viên: Phạm Tuyết Nga
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Em hoc – Em nghĩ – Em làm (Sản phẩm của học sinh Gateway năm học 2018 -2019)

Về tác giả: Trường Phổ thông liên cấp Gateway

Tìm mua sách nếu có bán: