Em học Toán 1 – Tập 2 (Theo chương trình Tiểu học mới)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Em học Toán 1 – Tập 2 (Theo chương trình Tiểu học mới)
  • Mã ISBN: 978-604-54-6840-1
  • Tác giả: Nguyễn Cam
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân, 20C Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đa Kao, Quận 1, TP HCM
  • Nơi in: Cty TNHH in ấn Dịch vụ Thương mại Siêu Tốc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/05/2020

Thông tin về sách: Em học Toán 1 – Tập 2 (Theo chương trình Tiểu học mới)

Về tác giả: Nguyễn Cam

Tìm mua sách nếu có bán: