Em luyện viết đúng, viết đẹp lớp 1, tập một (thuộc bộ sách Cánh diều)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Em luyện viết đúng, viết đẹp lớp 1, tập một (thuộc bộ sách Cánh diều)
  • Mã ISBN: 978-604-9947-90-2
  • Tác giả: Hoàng Hoà Bình (chủ biên), Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Trọng Sáng
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Bùi Thị The
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Đầu tư xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam. Tầng 1 , tòa nhà Green Park, Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Q. Cầu Giấy ,TP. Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH Sản xuất – TM Hưng Hà
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Em luyện viết đúng, viết đẹp lớp 1, tập một (thuộc bộ sách Cánh diều)

Về tác giả: Hoàng Hoà Bình (chủ biên), Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Trọng Sáng

Tìm mua sách nếu có bán: