Em tập viết đúng, viết đẹp Lớp 4 – Tập hai

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Em tập viết đúng, viết đẹp Lớp 4 – Tập hai
  • Mã ISBN: 978-604-0-22145-2
  • Tác giả: Lê Ngọc Điệp (Chủ biên), Lê Ngọc Tường Khanh, Mai Nhị Hà, Phạm Thị Kim Oanh, Xuân Phan
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Đăng Bửu
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty Cổ phần in Tổng hợp Cần Thơ. Địa chỉ in 500 Đường 30/4, phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều- Thành phố Cần Thơ. Cơ sở in: 500 Đường 30/4, phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều- Thành phố Cần Thơ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Em tập viết đúng, viết đẹp Lớp 4 – Tập hai

Về tác giả: Lê Ngọc Điệp (Chủ biên), Lê Ngọc Tường Khanh, Mai Nhị Hà, Phạm Thị Kim Oanh, Xuân Phan

Tìm mua sách nếu có bán: