Em tập viết đúng, viết đẹp Lớp 4 – Tập một

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Em tập viết đúng, viết đẹp Lớp 4 – Tập một
  • Mã ISBN: 978-604-0-22144-5
  • Tác giả: Lê Ngọc Điệp (Chủ biên), Lê Ngọc Tường Khanh, Mai Nhị Hà, Phạm Thị Kim Oanh, Xuân Phan
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Lê Thị Thảo
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty Cổ phần in và thương mại Khánh Hòa. Địa chỉ in Số 8 Lê Thánh Tôn – Phường Phước Tiến – Tp. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa. Cơ sở in: Số 8 Lê Thánh Tôn – Phường Phước Tiến – Tp. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Em tập viết đúng, viết đẹp Lớp 4 – Tập một

Về tác giả: Lê Ngọc Điệp (Chủ biên), Lê Ngọc Tường Khanh, Mai Nhị Hà, Phạm Thị Kim Oanh, Xuân Phan

Tìm mua sách nếu có bán: