Em tập viết đúng, viết đẹp : Lớp 5 – Tập một

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Em tập viết đúng, viết đẹp : Lớp 5 – Tập một
  • Mã ISBN: 978-604-0-22150-6
  • Tác giả: Lê Ngọc Điệp (Chủ biên), Lê Ngọc Tường Khanh, Mai Nhị Hà, Phạm Thị Kim Oanh, Xuân Phan
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Trần Thị Ngọc Hạnh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty Cổ phần in Long An. Địa chỉ in 409 Quốc lộ 1- Phường 4- Thành phố Tân An- Tỉnh Long An. Cơ sở in: 409 Quốc lộ 1- Phường 4- Thành phố Tân An- Tỉnh Long An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Em tập viết đúng, viết đẹp : Lớp 5 – Tập một

Về tác giả: Lê Ngọc Điệp (Chủ biên), Lê Ngọc Tường Khanh, Mai Nhị Hà, Phạm Thị Kim Oanh, Xuân Phan

Tìm mua sách nếu có bán: