Em yêu câu đố Ba-na – 100 câu đố Ba-na

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Em yêu câu đố Ba-na – 100 câu đố Ba-na
  • Mã ISBN: 978-604-977-260-3
  • Tác giả: Đặng Tuyết Anh – Trương Thị Kim Oanh – Tôn Thị Tâm – Nguyễn Quang Tuệ
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Đào Bá Đoàn
  • Đối tác liên kết: LK với tác giả|ĐC: Số 2 dãy 70 phường Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH Luck House
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Em yêu câu đố Ba-na – 100 câu đố Ba-na

Về tác giả: Đặng Tuyết Anh – Trương Thị Kim Oanh – Tôn Thị Tâm – Nguyễn Quang Tuệ

Tìm mua sách nếu có bán: