ENCYCLOPEDIA OF HISTORY – From the origins of humans to the modern day (BÁCH KHOA THƯ LỊCH SỬ – Từ tiền sử đến thời hiện đại)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: ENCYCLOPEDIA OF HISTORY – From the origins of humans to the modern day (BÁCH KHOA THƯ LỊCH SỬ – Từ tiền sử đến thời hiện đại)
  • Mã ISBN: 978-604-56-7921-0
  • Tác giả: Philip Steele
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ
  • Biên tập viên: Lâm Hồng Diệp
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa Minh Tân – Nhà sách Minh Thắng. Địa chỉ 200 B3 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
  • Nơi in: CTy TNHH Văn hóa MInh Tân – NS Minh Thắng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 16/04/2020

Thông tin về sách: ENCYCLOPEDIA OF HISTORY – From the origins of humans to the modern day (BÁCH KHOA THƯ LỊCH SỬ – Từ tiền sử đến thời hiện đại)

Về tác giả: Philip Steele

Tìm mua sách nếu có bán: