English Learning Series Brady the Bunny – Level 1: My Numbers

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: English Learning Series Brady the Bunny – Level 1: My Numbers
  • Mã ISBN: 978-604-88-8751-3
  • Tác giả: Catherine Hogben, Editors: J. Raj, John Hayes, Karol Smyth
  • Nhà xuất bản: Dân trí
  • Biên tập viên: Vũ Thị Thu Ngân
  • Đối tác liên kết: Công ty CP VHGD Long Minh, P303 nhà 17T9 Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, HN
  • Nơi in: Cty CP in An Dương
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: English Learning Series Brady the Bunny – Level 1: My Numbers

Về tác giả: Catherine Hogben, Editors: J. Raj, John Hayes, Karol Smyth

Tìm mua sách nếu có bán: