English – Vietnamese Dictionary Từ điển Anh – Việt 65.000 từ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: English – Vietnamese Dictionary Từ điển Anh – Việt 65.000 từ
  • Mã ISBN: 978-604-88-8309-6
  • Tác giả: Hoàng Anh – Thanh Bình – Ngọc Mai
  • Nhà xuất bản: Dân trí
  • Biên tập viên: Phạm Trần Việt Anh
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần văn hóa và Giáo dục Tân Việt, 478 Minh Khai, Đống Đa, Hà Nội
  • Nơi in: CTCP in TM truyền thông Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: English – Vietnamese Dictionary Từ điển Anh – Việt 65.000 từ

Về tác giả: Hoàng Anh – Thanh Bình – Ngọc Mai

Tìm mua sách nếu có bán: