EQ-IQ bồi dưỡng tính cách tốt cho trẻ – Dạy trẻ biết lễ phép, lịch sự (Tập 2: Gõ cửa)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: EQ-IQ bồi dưỡng tính cách tốt cho trẻ – Dạy trẻ biết lễ phép, lịch sự (Tập 2: Gõ cửa)
  • Mã ISBN: 978-604-9859-34-2
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hoàng Trang
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ văn hoá Đinh Tị,Tổ 9, Tập thể Sân bay, phường Long Biên, Hà Nội.
  • Nơi in: CTCP in Savina
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/05/2020

Thông tin về sách: EQ-IQ bồi dưỡng tính cách tốt cho trẻ – Dạy trẻ biết lễ phép, lịch sự (Tập 2: Gõ cửa)

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: