Essential words for the New TOEIC

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Essential words for the New TOEIC
  • Mã ISBN: 978-604-9826-67-2
  • Tác giả: Huyền Tăng biên soạn
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Tạ Quang Huy
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH MTV Trí Tuệ. 307 Bông Sao, P.5, Q.8, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Song Nguyên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/10/2019

Thông tin về sách: Essential words for the New TOEIC

Về tác giả: Huyền Tăng biên soạn

Tìm mua sách nếu có bán: