Facebook & Tiktok 2020 – Cách có thu nhập 100 triệu mỗi tháng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Facebook & Tiktok 2020 – Cách có thu nhập 100 triệu mỗi tháng
  • Mã ISBN: 978-604-979-976-1
  • Tác giả: Lê Văn Toán
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Trần Thị Hương
  • Đối tác liên kết: Lã Quang Dương. Địa chỉ: Thôn Tràng, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH TM và CN in Hướng Dương
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/05/2020

Thông tin về sách: Facebook & Tiktok 2020 – Cách có thu nhập 100 triệu mỗi tháng

Về tác giả: Lê Văn Toán

Tìm mua sách nếu có bán: